Integritetspolicy

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

LEAD Sports är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Var lagras mina uppgifter?

De personuppgifter som samlas in kommer att hållas inom Europa och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet. LEAD Sports kan även i övrigt överföra dina personuppgifter till en tredje part i de situationer som anges nedan i denna Integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som du själv lämnar till oss, såsom namn, adress, e-mailadress och mobilnummer samt information om hur du vill bli kontaktad av oss (via e-post och/eller SMS).

Vi samlar även in uppgifter vid köp och besök av vår hemsida såsom elektronisk identitet, information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar oss samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta.

I Sverige hämtar och uppdaterar vi, automatiskt, dina adressuppgifter via folkbokföringen.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att kunna fastställa din identitet
  • Behandla dina beställningar och returer
  • Kontakta dig med leveransbesked eller om ett problem uppstår vid leverans av dina produkter
  • Kontakta dig när din beställning går att hämta
  • Besvara dina frågor via e-post eller via kundtjänst
  • Analys och segmentering för riktade kampanjer
  • Informera om event/evenemang
  • Kontroll av ålder vid e-handel (18 år)
  • Testa och förbättra våra system, tillhandahålla tjänster
  • Förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster

Lagringstid

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Om du anser att de personuppgifter som LEAD Sports har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att maila oss.

Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter (t ex bokföringslagen). Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. När LEAD Sports har sådan rätt enligt lag, behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter för distribution av erbjudanden. I de länder där det är möjligt kan dina personuppgifter även lämnas ut till tredje part i syfte att uppdatera namn och adress via folkbokföring eller andra publika register.

De företag vi använder är kontrakterade av oss och de får endast använda de personuppgifter som ställts till deras förfogande i enlighet med våra instruktioner. Vi är juridiskt ansvariga för den hantering som sker hos våra serviceföretag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

LEAD Sports AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Obligatoriska-/Funktionscookies

Denna typ av cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies kan du inte handla via vår e-handel. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner.

Anpassningscookies

Denna typ av cookies samlar information om hur du använder webbplatser. Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av cookies är inte knuten till en viss person.

Google Analytics

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande länk: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Kontakt

Har du frågor om hur LEAD Sports hanterar medlemsuppgifter, kontakta gärna oss. Se kontaktuppgifter nedan. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar portera dina uppgifter kontaktar du administration@leadsports.se.

LEAD Sports AB

Sättra gård

Upplands Väsby, 19491

Telefon: 070-777 94 05

Org. nr: 559043-3727